Sunday, April 9, 2017

Nu bygger vi väggar! - Ytong

Första lagret lättbetong - Ytong

Första lagret lättbetong - Ytong


Första lagret lättbetong - Ytong

Första lagret lättbetong - Ytong

Första lagret lättbetong - Ytong

Flexibelt att arbeta med – Ytong lättbetong

Nu bygger vi väggar! 

Första lagret av de massiva blocken krävde lite precision…

Flexibelt
Hur noggrant arkitekten och konstruktören än planerat ditt husbygge, stöter man alltid på patrull. Flexibiliteten blir då en viktig fråga när det gäller val av material då ändringar kan bli aktuella. Detta behöver man inte tänka på med Ytong utan man kan fortsätta arbetet utan förseningar eller risk för fukt i cellplast som kan vara svår att hantera i efterhand.


Blogg
http://homedoubler.com/nu-bygger-vi-vaggar-ytong
 
https://www.xella.se