Saturday, November 12, 2016

Schaktning 1

Schaktning
Normalt schaktar man ca 0,2-0,5 meter, lite beroende på var i Höllviken man befinner sig. Hur djupt man ska schakta beror på vad grävaren hittar under marken. Här kan det uppstå konflikter mellan grävare och beställare, då markentreprenören oftast lämnar en offert på schaktningen utifrån normala mark förhållanden. Det som kan hända är att man måste gräva djupare än normalt, vilket också leder till att man behöver köpa in mer bärmaterial (bergkross) för grunden. Genom att göra en Geoteknisk undersökning (se inlägg om Geoteknisk undersökning) kan man undvika tråkiga överraskningar. I Höllviken består botten av sandbotten och det är den man vill komma ner till. Sand är i sig är ett dränerade material och utmärkt att börja bygga på! Det är viktigt att ALL MATJORD schaktas bort innan man börjar lägga sin grund. Vanligtvis schaktar man ca en meter utanför grovutstakningen.

Schaktmassor
Det är inte lätt att föreställa sig mängden schaktmassor som uppstår vid en schaktning! Tänk på att priset du får på din markanläggning kan skilja sig mycket åt från markanläggare till markanläggare. Jämföra därför alltid vad som faktiskt ingår i offerten du tar in. Bortforsling av schaktmassor är nämligen en dyr kostnad som inte alltid ingår och som man lätt kan missa.

För att du ska få en idé om hur mycket schaktmassa det kan bli så motsvarar utgrävning för en normal stor pool ca. 120 ton.

#schaktning #schakta #hus #vellinge #vellingekommun #homedoubler #höllviken #hollviken #ljunghusen #falsterbo #skanör #bygganytt #byggahus #husbygge #nyproduktion #bygga