Thursday, November 10, 2016

Geoteknisk undersökning

Nu när vi vet var huset ska stå kan schaktningen börja! Men innan man börjar schakta dyker många frågor upp, som hur djupt ska man schakta? Vad finns det för risker? Kan huset sätta sig i framtiden? Man kommer oundvikligen in på frågan om geoteknisk undersökning. Att göra eller inte göra??… 

Vad är, och hur går en Geoteknisk undersökning till? 
En geoteknisk undersökning är enkelt uttryckt en analys av marken som huset kommer stå på. Målet är att undersöka vilka belastningar marken klarar av.

För att ta reda på detta borras ett antal hål ner i marken på den plats där huset kommer stå. Borren som ser ut som en enorm korkskruv, får med sig ett markprov när den ”skruvas” upp. Man kan enkelt beskriva det som en slags skiktröntgen av marken. Provet analyseras av geoteknikern och slutligen får man en detaljerad skriftlig rapport som beskriver markförhållandena och rekommendationer för grävning.  

Det är helt klart värt att resonera lite kring geoteknisk undersökning. De flesta vi pratat med har nämligen sagt; ”Nä, ni behöver absolut inte göra någon geoteknisk undersökning, helt bortkastade pengar. Schaktaren ser om det finns torv och annat som kan innebära sättningar för ert hus i framtiden och då gräver han bara bort det. Dessutom kommer er KA (kontrollansvarige) att göra en visuell undersökning när schaktningen är klar. Visst kan det bli en tråkig överraskning med en extra kostnad det skulle innebära att schaktaren får gräva djupare men den hade uppstått ändå”! 

Men detta stämmer dock inte riktigt. Dels har man ett bättre förhandlingsläge med sin markanläggare om man vet hur djupt man faktiskt måste gräva, dels fick vi lära oss att torv kan finnas längre ner i marken under schaktningen och detta kan innebära sättningar i framtiden. Schaktar man endast bort matjorden, vilket man ALLTID måste göra, kommer många säga att nu kan man börja lägga ut bärlagret som huset ska stå på. Men har du otur, finns det torv längre ner, och då kommer en eventuell sättning kosta betydligt mer än 5000-9000kr som geoteknisk undersökning kostar. Så vi kom fram till att det helt klart är värt den vetskapen. Dessutom kan det vara bra att visa upp den geotekniska rapporten inför en framtida försäljning. 

Geoteknisk undersökning | Höllviken

Geoteknisk undersökning | Höllviken
Nästa inlägg > Schaktning